Kurs instruktora wspinaczki

SPECJALISTYCZNY KURS REKREACJI RUCHOWEJ O KIERUNKU INSTRUKTOR WSPINACZKI

Najbliższy kurs jest organizowany w listopadzie 2018.
Pobierz formularz zgłoszeniowy

Dla kogo jest ten kurs:

Kurs skierowany jest do osób, które mają doświadczenie we wspinaczce, wykazują się ponadprzeciętnym poziomem wspinaczkowym jak i posiadają predyspozycje do propagowania i nauczania wspinaczki (wymagania te sprawdzimy podczas wstępnej rozmowy z kandydatem oraz podczas praktycznej część w pierwszym dniu kursu). Instruktor rekreacji ruchowej prowadzi zajęcia z osobami o zróżnicowanym wieku, predyspozycjach fizycznych, stanie zdrowia, kondycji i ogólnych możliwościach. Uprawnienia te dają możliwość pracy w klubach, na ścianach wspinaczkowych, w szkołach wspinania i podczas wyjazdów w skalne rejony w kraju i za granicą.

Miejsce:

 • Skały Gór Sokolich,
 • Krucze Skały Karpacz,
 • Skała z Medalionem,
 • Centrum Wspinaczkowe Tarnogaj Wrocław

Kadra Szkoleniowa:

 • Maciej Lipczyński- kierownik kursu (Instruktor Wspinaczki, Instruktor Narciarstwa, Trener II klasy konkurencji  alpejskich, Kierownik Jednostki Szkoleniowej)
 • Krzysztof Krawczyk-Demczuk (Instruktor Wspinaczki  w stopniu Instruktora Sportu, Ratownik GOPR Grupy Karkonoskiej)
 • Paweł Sikorski (Szef Centrum Wspinaczkowego Tarnogaj, Instruktor Wspinaczki w stopniu Instruktora Sportu)
 • Mateusz Dejnarowicz (Instruktor Wspinaczki w stopniu Instruktora Sportu, Ratownik GOPR Grupy Karkonoskiej)
 • Michał Barski (Ratownik Medyczny, Ratownik GOPR Grupy Karkonoskiej)

Dokumenty uzyskane po kursie:

Uprawnienia państwowe: Stopień Instruktora Rekreacji Ruchowej o ww. kierunku. Certyfikat ukończenia kursu + Legitymacja Instruktorska

Koszt:

1950 zł brutto (bez dodatkowych opłat)

Dlaczego warto szkolić się z nami?:

 • Reprezentujemy najwyższe standardy szkolenia w Polsce.
 • Zajęcia prowadzą zawodowi  Instruktorzy wspinania i Ratownicy Górscy, uczą tego co na działa w codziennej pracy.
 • Kurs uzupełniony jest o praktyczne zajęcia szkoleniowe na największej ścianie wspinaczkowej we Wrocławiu i jednej z największych ścian w Polsce.
 • Dużą część zajęć spędzamy w skałach, gdzie uczymy się jak pracować w terenie na wysokim poziomie, (większość kursów realizowanych jest w całości na ścianie wspinaczkowej)
 • Kurs nastawiony jest na sprawdzoną przez lata szkolenia metodykę, uczymy praktyki i przekazujemy bezcenne doświadczenie
 • Zajęcia pozwolą na samodoskonalenie wspinaczkowe
 • Po pozytywnym ukończeniu kursu uczestnicy mają możliwość odbycia praktyk  w Centrum Wspinaczkowym Tarnogaj
 • Wykłady teoretyczne w tematach: metodyka prowadzenia zajęć wspinaczkowych; bezpieczeństwo podczas zajęć wspinaczkowych; ocena zdolności psychofizycznych kursanta; rola rozgrzewki i wyciszenia w ’sesji treningowej’

Szczegółowy program:

Zostanie przesłany zakwalifikowanym uczestnikom, najpóźniej pierwszego dnia kursu.

Po ukończeniu kursu będziesz potrafił:

 • Nauczać wspinaczki  różnymi technikami.
 • Efektywnie wdrożyć metodykę prowadzenia zajęć w sztucznych obiektach i w terenie skalnym.
 • Nauczyć innych pracy w grupie, komunikowania się, technik wspierania, motywowania, przełamywania barier, słabości, budowania atmosfery bezpieczeństwa, osiągania celów wspinaczkowych przez podopiecznych.
 • Efektywnie wdrożyć metodykę przekazywania wiedzy oraz szlifowania odpowiednich umiejętności.
 • Pracować z ludźmi na różnym etapie zaawansowania i o różnych możliwościach.
 • Demonstrować techniki wspinaczkowe w podstawowych formacjach.
 • Nauczać operacji sprzętowych i kształtowania dobrych nawyków w zakresie bezpieczeństwa we wspinaniu.
 • Oceniać zużycie sprzętu i jego wytrzymałości (nasi instruktorzy to wykwalifikowani inspektorzy SOI).
 • Rozwiązywać sytuacje niebezpieczne.
 • Prowadzić zajęcia indywidualne i grupowe.
 • Organizować wyjazdy  wspinaczkowe.

Egzamin wstępny/część praktyczna:

Przejście 3-4 dróg wspinaczkowych na poziomie V/VI.1  (5a-6b – skala fr) z dolną asekuracją, zachowując zasady bezpieczeństwa i poprawnej asekuracji.

Wymogi formalne i dokumenty:

 • min. średnie wykształcenie,
 • kserokopia dowodu osobistego,
 • odpis dyplomu ukończenia uczelni wyższej lub inny dokument potwierdzający wykształcenie,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w kursie na instruktora rekreacji ruchowej o w/w specjalności,
 • wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy wraz z dowodem wpłaty za egzamin

Pobierz formularz zgłoszeniowy